Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Fundament", który odbędzie się 22 października 2015 r. o godz. 13.00 w Galerii KOBRO (I piętro, budynek główny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul .Wojska Polskiego 121).

Wystawa jest wspomnieniem o zmarłych profesorach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W formie audio-wizualnej instalacji przypomniane zostaną postawy artystyczno-dydaktyczne z okresu 70 lat historii Uczelni. W wystawie zostały wykorzystane archiwalia pozyskane i zebrane z rozproszonych zasobów łódzkich muzeów i instytucji kultury, Polskiego Radia i Telewizji oraz od osób prywatnych. Uwaga autorów projektu skupiła się na dotarciu do archiwów w jak największym stopniu uwzględniające osobisty aspekt prezentowanych postaci – rękopisy oraz autorskie teksty drukowane, nagrania dźwiękowe, dokumentacja fotograficzna, rejestracja filmowa i wideo. W murach Uczelni zabrzmią ponownie głosy wielu dawnych profesorów, zobaczymy znów ich twarze, wspomnimy ich słowa. Nie jest to pełne kompendium wiedzy o wspominanych artystach a jedynie okazja do symbolicznego spotkania, a także zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy o tych niezwykłych postaciach, które na przestrzeni wielu lat tworzyły obecną Akademię Sztuk Pięknych.
Wystawie towarzyszy prezentacja wydawnictw w przestrzeni biblioteki ASP w Centrum Nauki i Sztuki. Są to katalogi z wystaw oraz albumy zawierające przykłady twórczości wspominanych osób. Autorami i kuratorami wystawy są dr Magdalena Soboń i dr Artur Chrzanowski.

Wystawa „Fundament” organizowana jest w ramach pracy badawczej finansowanej ze środków MNiSW.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST