Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

prof. Jolanta Rudzka Habisiak,

Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa

prof. Zdzisław Olejniczak

oraz Kierownik Katedry Intermediów

prof. Lesław Miśkiewicz

zapraszają na wykłady Profesora Franciszka Bunscha

Piątek, 27 listopada 2015r. godz. 10:30. Aula Centrum Promocji Mody

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Grafik i malarz, przedstawiciel krakowskiej szkoły grafiki warsztatowej, specjalizuje się w metaforycznej wizji rzeczywistości. Urodzony w 1926 r. w Bielsku.

W roku 1938 rozpoczął naukę w gimnazjum w Bielsku, przerwaną wkrótce przez wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej uczył się w Kunstgewerbeschule w Krakowie (Szkole Rzemiosła Artystycznego, plastycznej szkole zawodowej opartej nieoficjalnie na ograniczonym programie ASP, zamkniętej na początku r. 1943). Zaraz po wojnie studiował malarstwo u prof. Eugeniusza Eibischa i grafikę pod kierunkiem profesorów Andrzeja Jurkiewicza, Ludwika Gardowskiego i Konrada Srzednickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1945-1949), następnie odbył dwuletni staż w Akademie Výtvarných Umění w Pradze (1949-1951). Dyplom uzyskał w roku 1955.

W 1952 r. został asystentem prof. Ludwika Gardowskiego w pracowni drzeworytu ASP w Krakowie, po odejściu profesora na emeryturę w 1965 r. objął samodzielnie prowadzenie pracowni (w roku 1990 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego), aż do czasu przejścia na emeryturę w 1996 r. Na uczelni pełnił różne funkcje programowe i organizacyjne, w tym dwukrotnie funkcję prorektora w latach 1972-75 i 1984-87.

Od 1951 r. bierze udział w wystawach ogólnopolskich, regionalnych oraz w wystawach grafiki polskiej za granicą m.. in.: w Belgii, Holandii, ZSRR oraz Rosji, Danii, Norwegii, NRD, na Kubie i Węgrzech, w Austrii, Czechosłowacji, Wenezueli, Urugwaju, Meksyku, Francji, Jugosławii, Bułgarii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Japonii, Finlandii, Algierii, Tunezji, Islandii, Hiszpanii, RFN, Kanadzie i USA.

Ma w swym dorobku ponad 25 wystaw indywidualnych, ostatnio w Krakowie w Galerii „Oko dla Sztuki” w r. 2013, w Galerii K. Napiórkowskiej, Warszawa 2014 r. oraz w Galerii Domus we Wrocławiu (2014). Regularnie uczestniczy w cyklicznych wystawach międzynarodowych, między innymi: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie 1966-1988, Małe Formy Graficzne Łódź, Biennale Grafiki CUPRUM Lubin, Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostrów Wielkopolski.

Zajmował się również ilustracją książkową oraz opracowaniem graficznym wydawnictw, przygotowując takie pozycje, jak: m. in. cykle drzeworytów do J. de la Madelène Pan na Piaskowym Zamku (II nagroda na II Ogólnopolskiej Wystawie Książki i Ilustracji, Warszawa 1955) oraz Ballad i romansów A. Mickiewicza (wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie na ilustracje do dzieł Adama Mickiewicza, Warszawa 1956), T. Kudlińskiego Maska i oblicze teatru (1963, wraz z żoną, malarką Krystyną Bunsch-Gruchalską), a także ilustrując trylogię antyczną Olimpias, Parmenion, Aleksander K. Bunscha.

W latach 1960-1980 zaprojektował serie kart do gry, wydawane w wielkich nakładach przez Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych (obecnie Fabryka Kart Trefl–Kraków), które następnie weszły do kanonu polskich wzorów kart.

Uprawia jednocześnie sztukę ekslibrisu uczestnicząc w licznych wystawach (m. in. I nagroda na VII Międzynarodowym Przeglądzie Ekslibrisu im. P. Stellera w Katowicach w r. 2010), a także realizuje unikatowe książki autorskie, m.in. Oko (2006), Fragmenty (2007), Cisza (2007), Motyle (2008). Jest ponadto autorem wielu publikacji o charakterze teoretycznym i podręcznikowym.

Wybrane nagrody i wyróżnienia: II Ogólnopolska Wystawa Książki i Ilustracji Warszawa 1955 - II nagroda, V Ogólnopolski Konkurs Grafiki Marynistycznej Gdańsk 1969 - I nagroda i wyróżnienie, III Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie 1970 – nagroda-zakup, Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej Ostrów Wielkopolski 1997 - II nagroda, Międzynarodowe Biennale Grafiki CUPRUM VIII Lubin 1999 - nagroda specjalna za prace w technice miedziorytu, I nagroda na VII Międzynarodowym Przeglądzie Ekslibrisu, Katowice 2010. W r. 1993 za wybitne zasługi dla kultury polskiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ważniejsze opracowania i publikacje autorskie: "Fotografia i obraz" ("Widzenie fotograficzne i widzenie malarskie") Fotografia, Nr 3/198 i Wyd. Wydziału Grafiki ASP 1986, "Kształcenie grafików w krakowskiej ASP" (wstęp do katalogu "Grafika w krakowskiej ASP") 1986, „Dzieje ASP w Krakowie w latach 1941-1943 i 1945-1949”, "Związki polskiego drzeworytu współczesnego z tradycją drzeworytu japońskiego" 1995, "Drzeworyt, papier, rycina" rozdziały "Podręcznika warsztatowego - grafika artystyczna" wyd. Wydział Grafiki ASP w Poznaniu 2007, „Kilka uwag o ekslibrisie” oraz „O książeczkach autorskich”, wstęp do katalogu wystawy „Franciszek Bunsch – ekslibrisy, książeczki autorskie”, Biblioteka Główna ASP w Krakowie 2008 oraz Wiadomości ASP, nr 14/2008, „Na marginesie wystawy drzeworytu polskiego” w „Wielość w jedności – Drzeworyt polski po 1900 roku”- Materiały z sesji naukowej, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy 2009, „Na marginesie wystawy”, wstęp do katalogu „Franciszek Bunsch – wystawa grafiki”, Galeria Oko dla Sztuki, Kraków 2013, „Powrót Odysa – po latach”, Wiadomości ASP nr 66/2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST