Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa prof. Zdzisław Olejniczak
oraz Kierownik Katedry Intermediów prof. Lesław Miśkiewicz
zapraszają studentów na wykład Izabeli Jurczyk.
Wykład i pokaz papierów odbędzie się w piątek 11 grudnia
o godz. 13.00 w czytelni czasopism Centrum Nauki i Sztuki

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST