Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pragnie zaprosić na wystawę prac studentów Katedry Wzornictwa realizowanych w bloku podstaw studiów pierwszego stopnia "P2 – proces projekt 2015", której otwarcie odbędzie się 17.12.2015, o godz. 13.00, w holu głównym gmachu Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi, parter, ul. Wojska Polskiego 121.

Druga edycja wystawy jest prezentacją prac z Pracowni Podstaw Projektowania prowadzonej przez Grzegorza Sowińskiego pod opieką merytoryczną prof. Małgorzaty Wyszogrodzkiej-Trzcinki, oraz z Pracowni Ergonomii Projektowej prowadzonej przez dr hab. Annę Miarkę i Katarzynę Lewoc.

Ekspozycja skupia się na ukazaniu procesu projektowego, dokumentacji drogi od idei do powstania finalnej odpowiedzi na problem projektowy. Tegoroczna edycja obrazuje dwa tematy projektowe. Jeden to biomimikra, naśladowanie kształtów zaobserwowanych w naturze, i stworzenie na ich podstawie koncepcji lini stylistycznej produktów; drugi to projekt siedziska uwzględniającego możliwości i potrzeby fizyczne wybranej grupy użytkowników.

Ukazanie procesu projektowego ma na celu zwiększenie świadomości na temat pracy studenta wzornictwa i projektanta, oraz naświetlenie zagadnień związanych z metodyką projektowania oraz nauczania.

Grzegorz Sowiński – kurator wystawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST