Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W galerii Hol CNiS–CPM w dniach 15 marca –7 kwietnia 2016 r. można oglądać wystawę prac zgłoszonych do konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Projekt 2016. Prezentowane są prace konkursowe w zakresie sztuki użytkowej: wzornictwa, form przemysłowych, architektury wnętrz, tkaniny, druku na tkaninie, dzianiny, ubioru, biżuterii i grafiki projektowej oraz innych form projektowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST