Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

W dniu 21 marca 2016 r. z okazji pierwszego dnia wiosny w Centrum Nauki i Sztuki ASP miały miejsce zajęcia dla dzieci. W bibliotece ASP dzieci wysłuchały bajki i zainspirowane jej tekstem brały udział w warsztatach plastycznych.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST