Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) w godz.13:30–15:00 w sali kina 3D w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121) odbędzie się pokaz filmu "Polowanie". Projekcji będzie towarzyszył wykład reżysera mgr. Michała Jankowskiego, wykładowcy Wydziału Sztuk Wizualnych, prezentujący techniczne i artystyczne kulisy realizacji projektu. Pokaz i wykład mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!

 


Film powstał w ramach pracy badawczej finansowanej ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego realizowanej na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST