Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej zaprasza na wykład oraz prezentację wybranych prac profesora Endiego Poskovica z Michigan University.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych twórczością prelegenta oraz specyfiką druku wypukłego w dziedzinie grafiki artystycznej. Spotkania będą się odbywać w Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi według następującego harmonogramu:

- Spotkanie pierwszew dniu 14.04.16 (czwartek) w godz. 14–17 w pracowni komputerowej (czytelnia naukowa) obejmie prezentację oryginalnych prac autora.

- Spotkanie drugiew dniu 15.04.16 (piątek) w godz. 11.00–13.00 będzie wykładem ilustrowanym pokazem slajdów w sali kinowej (kino 3D).

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana część oryginalnych drzeworytów i litografii oraz część w formie pokazu slajdów.

Są to prace dużego formatu, zarówno w znaczeniu fizycznym jak i metaforycznym. Te przedstawienia skomponowane z malarskim wyczuciem koloru tchną metaforycznym przesłaniem i pozytywną energią.  Ich obrazowanie wydaje się światem tkwiącym w pamięci autora przefiltrowanym przez jego twórczą wyobraźnię

i dającym w ostatecznym efekcie rodzaj dychotomi pomiędzy realiami, a czystą fantazją. We wcześniejszych drzeworytach często przedstawianym motywem są różnego rodzaju środki lokomocji umieszczane na tle fantastycznego pejzażu. Wydaje mi się, że dają one odniesienia do doświadczeń życiowych autora związanych

z wielokrotną zmianą miejsca zamieszkania i częstymi podróżami. Dodatkowych walorów treściowych dostarczają teksty, zawarte w niektórych pracach, poszerzając ich sferę znaczeniową.

Endi Poskovic jest artystą grafikiem znanym i uznanym w międzynarodowym środowisku artystycznym.

O ilości i jakości jego dokonań twórczych świadczy długa lista różnego rodzaju grantów, stypendiów oraz nagród przyznanych przez najbardziej znaczące instytucje amerykańskie i światowe. Wśród instytucji najbardziej znanych w Polsce, których Endi jest beneficjentem widnieją takie jak: Fundacja Johna Simona Guggenheima, Fundacja Johna D. Rockefellera, Centrum Bellagio we Włoszech, Fundacja J. Williama Fulbrighta, Fundacja Pollocka-Krasnera, Fundacja Durfee czy chociażby Flamandzkie Ministerstwo Kultury wraz z Centrum Grafiki imienia Fransa Masereela albo Can Serrat International Art Centre w Hiszpanii. Aby pozyskać wsparcie dla działań twórczych takich fundacji trzeba przejść przez bardzo gęste sito aplikujących i udaje się to tylko nielicznym, zdeterminowanym oraz obdarzonym wielkim talentem artystom.

O sile wyrazu grafik Endiego Poskovica niech świadczą również nagrody jakie zdobył na wielu prestiżowych imprezach graficznych spośród których należy wymienić:Xylon 14. Międzynarodowe Triennale Druku Wypukłego, 30 i 32 Bradley International Print and Drawing Biennial czy ostatnio w 2015 International Okanagan Print Triennial trzeba jeszcze dodać, że był również wieloktrotnym laureatem konkursu graficznego organizowanego przez ARTLINK.

Drzeworyty Endiego Poskovica znajdują się w kolekcjach muzealnych m.in.: Philadelphia Museum

of Art, Royal Antwerp Museum of Fine Arts, China Academy of Art, Fogg Art Museum-Harvard University, National Taiwan Museum of Fine Arts, New Orleans Museum of Art, Orange County Museum of Art w Kalifornii, Kennedy Museum of American Art, the University of Iowa Museum of Art, Tampa Museum of Fine Arts, Vaasa Ostrobothnian Museum w Finlandii, Musée d'Art Contemporain Fernet Branca-Saint-Louis we Francji, Jincheon Museum w Korei Południowej oraz wielu innych prestiżowych instytucji publicznych i prywatnych.

Należy jeszcze dodać, że oprócz swojej twórczości Endi Poskovic jest również znakomitym dydaktykiem. Ścieżka jego kariery dydaktycznej wiodła przez kilka wyższych uczelni amerykańskich, a  obecnie spełnia swoją edukacyjną misję na stanowisku profesora zwyczajnego (polski odpowiednik) na University of Michigan w Stanach Zjednoczonych.

                                                                                             

                                                                                                                      Dariusz Kaca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST