Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Dyrektor Biblioteki ASP w Łodzi –  mgr Hanna Bort oraz Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na seminarium pt. “Biblioteka sztuki, perspektywy rozwoju bibliotek naukowych uczelni artystycznych", które odbędzie się w Kinie 3D w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa), w godzinach 8.15-11.00

według następującego programu:

Część I - informacyjna

- projekcja filmu o Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi

- prezentacje każdego działu Biblioteki ASP w Łodzi

- informacja o działalności dodatkowej - warsztatach dla dzieci, galeriach, konferencjach

Przerwa kawowa

Część II - zwiedzanie budynku

- zwiedzanie biblioteki

- zwiedzanie galerii.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST