Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

O ARCHIWUM ZBIORÓW

Zbiory Archiwum gromadzą materiały związane z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (lata 1949–1996) i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (od 1996 r.).

Wśród nich wyróżniają się zespoły archiwaliów dotyczące:

  • tkaniny artystycznej – rozległe zbiory uczelni
  • obiektów przestrzennych
  • grafiki (warsztatowej i użytkowej)
  • malarstwa
  • rzeźby
  • plakatu
  • fotografii
  • kolekcji odzieży i akcesoriów stroju

oraz archiwaliów związanych z dokumentacją procesu dydaktycznego i dokumentacją wystaw artystycznych.

Ponadto w Archiwum zbiorów zgromadzono prace badawcze dydaktyków, spuściznę po pracownikach, studentach i osobach związanych z ASP w Łodzi a także różnorodną dokumentację w tym fotografie i nagrania video oraz archiwalia związane z życiem uczelni. Istotną kolekcję stanowią dzieła przekazane przez Galerię 261.

Archiwum sprawuje dokumentację i ewidencję zbiorów oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem inwentarza dla wszystkich istniejących działów. Ponadto tworzona jest elektroniczna baza archiwaliów w oparciu o digitalizację zbiorów. Pozwoli to na lepsze zarządzanie kolekcjami, gromadzenie dokumentacji w formie cyfrowej i sprawne prowadzenia ruchu archiwaliów.

Zbiory Archiwum są nadal uzupełniane m.in. o prace artystów – pedagogów związanych z Akademią.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST