Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

O BIBLIOTECE
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest ogólnodostępna. Realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Gromadzi zbiory zgodnie z profilem naukowym uczelni i jej programem dydaktycznym.

Od 2013 roku Biblioteka funkcjonuje w nowo powstałych wnętrzach Centrum Nauki i Sztuki. Czytelnia główna zajmuje parter budynku. Znajduje się tu również dostępna przez całą dobę bezobsługowa wrzutnia. Wraz ze zmianą miejsca Biblioteka została wyposażona w ułatwiające studentom wypożyczanie, a pracownikom biblioteki obsługę, systemy elektroniczne. Podstawą takiego systemu są karty chipowe w technologii RFID. Umożliwiają one sprawne wypożyczanie pozycji poprzez zakodowanie karty bibliotecznej w legitymacji studenckiej. Dodatkowo poprzez zastosowanie bramek zabezpieczających przy wejściach do biblioteki oraz czytelniach księgozbiór ASP jest chroniony przed kradzieżami i nie autoryzowanym wyniesieniem książek i czasopism. System RFID przygotowany zostanie także do późniejszej bezobsługowej pracy (studenci sami wypożyczają pozycje) oraz pracy z sorterami zwracanych publikacji.

Zakres tematyczny zbiorów bibliotecznych:

 • sztuka (filozofia, teoria, percepcja, kompozycja plastyczna, techniki, historia, zbiory, tematyka, sztuka współczesna)
 • malarstwo, rysunek, anatomia plastyczna
 • grafika warsztatowa (historia, techniki metalowe, litografia, drzeworyt)
 • rzeźba
 • architektura
 • ubiór (historia, moda, projektowanie, konstrukcja)
 • biżuteria
 • tkanina (historia, techniki, gobeliny, dywany, tkanina unikatowa, tkanina dekoracyjna, druk na tkaninie)
 • projektowanie graficzne (typografia, liternictwo, grafika książkowa, grafika reklamowa, plakat, opakowania, znaki graficzne, papiery firmowe)
 • fotografia (historia i technika, fotografia artystyczna)
 • wzornictwo przemysłowe i projektowanie produktu przemysłowego
 • edukacja wizualna i pedagogika artystyczna
 • sztuka użytkowa, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, złotnictwo, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne, wystawiennictwo
 • film, teatr, scenografia, muzyka, kultura (teoria i historia)
 • filozofia i psychologia, nauki społeczne, nauki matematyczne, przyrodnicze, nauki stosowane (w tym: technologia włókiennictwa, poligrafia i drukarstwo)
 • językoznawstwo i literatura, geografia, historia.

Biblioteka gromadzi kolekcję czasopism polskich i obcojęzycznych o tematyce artystycznej, fotograficznej i projektowej z zakresu ubioru, biżuterii, tkaniny, grafiki i form przemysłowych. Zbiór katalogów wystaw obejmuje katalogi indywidualnych i zbiorowych wystaw polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pedagogów uczelni.

Od roku 1997 wprowadzono komputerowy system biblioteczny Horizon umożliwiający automatyzację prac bibliotecznych. Powstała elektroniczna baza katalogowa zbiorów.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki to:

 • katalog komputerowy (webpac.biblioteki.lodz.pl)
 • katalog topograficzny (kartkowy aktualizowany)
 • Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych – elektroniczna baza danych bibliograficznych w systemie Expertus (expertus.asp.lodz.pl).

Biblioteka współpracuje z Centrum NUKAT czynnie uczestnicząc w tworzeniu katalogu centralnego polskich bibliotek naukowych i akademickich (www.nukat.edu.pl).

W 2009 roku dokonano digitalizacji zamkniętych w roku 1997 następujących katalogów kartkowych : katalogu przedmiotowego książek oraz katalogu przedmiotowego katalogów wystaw. Digitalizację wykonał Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, w ramach działalności Konsorcjum Bibliotek Łódzkich , którego członkiem jest Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych.

Od 2014 roku w ramach biblioteki funkcjonuje stanowisko do digitalizacji istniejących oraz przyszłych zasobów bibliotecznych. Wyniki digitalizacji będą dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Wszystkie dzieła w formie cyfrowej znajdować się będą na serwerze należącym do ASP. Przy pracowni digitalizacji istnieć będzie również introligatornia zabezpieczająca skanowane prace.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST