Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę obiektu kultury, który powstanie na terenie gruntu należącego do Akademii Sztuk Pięknych. Nowy obiekt będzie wpisywał się w architekturę istniejącej już infrastruktury. Przedmiotem projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalno - edukacyjnego w powiązaniu ze środowiskiem oświaty i nauki. Produktem tej inwestycji będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Nauki i Sztuki”. Jej powstanie wiąże się z celem ogólnym przedsięwzięcia czyli budową profesjonalnej biblioteki, galerii Akademii oraz archiwum, którego zbiory poddane będą cyfryzacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST