Centrum Nauki i Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Centrum Nauki i Sztuki to jednostka organizacyjna Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, pełniąca funkcję regionalnego ośrodka kulturalno-edukacyjnego.

CNiS swoją działalność rozpoczęło w 2014 roku. Jednostka ta została powołana z myślą o studentach, pracownikach uczelni, łodzianach i wszystkich tych, którzy mają chęć korzystać z biblioteki lub uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach odbywających się w przestrzeniach Centrum Nauki i Sztuki. Organizowane są tu m.in. spotkania z ciekawymi osobami, odczyty, prelekcje, konferencje i warsztaty popularyzujące sztukę. ponadto pomieszczenia CNiS doskonale sprawdzają się jako przestrzenie wystawiennicze – na kilku poziomach prezentowane są wystawy czasowe.

Głównymi celami działalności Centrum Nauki i Sztuki jest popularyzacja sztuki i edukacji poprzez umożliwienie i ułatwienie dostępu do wiedzy. CNiS w ramach swojej działalności współpracuje z wieloma instytucjami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MAŁY TEST